Boyama & Qumlama

Qumlama ve boya sexi tam örtülmüşdür və sahəsi 1,728 m2 - dir. Qumala sahəsi Bakıda yol nəqliyyatı ilə daşına bilən maksimum ölçülü detalların emalatına hesablanıb. Buraya domna peçi, qum bərpa sistemi, və adekvat ventilyasiya və işıqlanma sistemi quraşdırılmışdır. Boya və Qumalama sexi mütəmadi olaraq Dövlət Gigiyena mərkəzi tərəfindən yoxlanılır. Boya sexinə materialların daşınması və buradan onların rənglənmə sexinə daşınması bərkidilmiş 2 rels sistemli 4 təkər nəqliyyat karetkası ilə icra edilir. Boya və Qumlama sexinin aylıq iş həcmi 4,000 m2 - dir.

Sexdə 1 x 10 və 1 x 5 tonluq setifikatlaşdırılmış kranlar quraşdırılmışdır. Kranların imkanından kənar quraşdırmaların icra edilməsi lazım gəldikdə burada mobil kran da yerləşdirilə bilər.