EMALAT, QURAŞDIRMA, BOYA & QUMLAMA, TEST XİDMƏTLƏRİ

MQS işçi heyəti baxımından 100% yerli işçilərdən komplektləşmiş, qeydiyyatdan keçmiş yerli şirkətdir, ona görə də biz şirkətin xərc baxımından rəqabətə davamlı olmasına inanırıq. Biz qiymət baxımından rəqabətə davamlı olmaqla yanaşı, bunu gücləndirmək məqsədiylə müvafiq beynəlxalq podratçılarla əməkdaşlıq edirik.

MQS-in həyata keçirdiyi xidmətlər boru emalatı, ağır və yüngül strukturlu polad məmulatlar, təzyiq altında işləyən qablar, emal əyləc mexanizmləri, sahə və sivil işlərdən ibarətdir. Şirkətin rəhbər və idarə edici personalı əhəmiyyətli təcrübə qazanmışlar və neft-qaz sənayesində ekspert biliklərə malikdirlər.